Giới thiệu AAFV

AAFV ?
  Tổ chức AAFV (Hội Hữu nghị Pháp-Việt), được thành lập năm 1961, là một tổ chức phi lợi nhuận theo luật 1901 (luật ngày 1 tháng 7 năm 1901) của Cộng Hoà Pháp, hoạt động tại Việt Nam. Tình hữu nghị dựa trên sự giao lưu gần gũi và vì lợi ích chung của hai nước.
  Mục tiêu của AAFV
   • duy trì và phát triển tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Pháp và nhân dân Việt Nam,
   • giới thiệu văn hóa, xã hội của hai nước, thúc đẩy hợp tác, với mục tiêu phát triển bền vững,
   • thực hiện các dự án (cứu trợ) khẩn cấp hoặc phát triển để giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chất độc da cam, ở vùng núi và nông thôn,
   • hỗ trợ giáo dục và đào tạo cho những thanh niên có khả năng tài chính hạn hẹp.
Tư tưởng đạo đức
  Giá trị tư tưởng đạo đức của AAFV đã hiện diện từ khi hội được thành lập năm 1961. Chúng phản ánh đúng tinh thần của khái niệm hội theo pháp luật 1901 của Cộng Hoà Pháp và của người sáng lập, Charles Fourniau, nhà báo và nhà sử học nổi tiếng.
   • Sự tin tưởng
   • Tinh thần Trách nhiệm
   • Đoàn kết quyết định lĩnh vực hoạt động.
   • Tôn trọng đất nước và con người
   • Chất lượng là một cam kết thể hiện sự tôn trọng đất nước và con người, phản ánh năng lực của các chuyên gia và những thành viên tham gia vào hiệp hội.
Hoạt động
  Hoạt động của Hiệp hội, về cơ bản, hướng đến:
   • giới thiệu về Việt Nam, từ nền văn minh truyền thống đến cuộc sống thường nhật, thành tựu đạt được cũng như các vấn đề đương đại, thông qua việc tổ chức các hội nghị, triển lãm, sự kiện văn hóa, kỳ thực tập, khóa học, hội thảo, chiếu phim, xây dựng cơ sở dữ liệu, xuất bản các tài liệu nghiên cứu, vv…
   • Phát triển giữa hai nước dựa trên nền tảng bình đẳng và tương hỗ, mối quan hệ hợp tác chính thức hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực văn hóa và giáo dục, đời sống kinh tế và chính trị.
   • Thực hiện các hoạt động nhân đạo và các dự án phát triển ở Việt Nam một cách độc lập hoặc với các hiệp hội khác.
Đoàn kết và số liệu dự án phát triển
  Năm 2019, AAFV khởi xướng dự án dài hạn « SolidaritéTalents Vietnam », « Hỗ trợ Tài năng Việt Nam ». . Mục đích tạo điều kiện cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học và có năng lực, có thể tiếp cận chương trình đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật số.

  Từ 2 thập kỷ qua, , hoạt động của hiệp hội chủ yếu đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam hoặc thiên tai ở các vùng nông thôn và miền núi.
  Đó là những đóng góp cho việc xây dựng trường mẫu giáo, cung cấp nguồn nước, bể chứa nước sạch, cơ sở nội trú, trạm xá, biện pháp phòng ngừa AIDS, bảo vệ môi trường và hỗ trợ sau thảm họa thiên nhiên, xây dựng những ngôi nhà tình thương, quỹ tín dụng vi mô dưới hình thức chăn nuôi dê, lợn, trâu, bảo trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, tài trợ học bổng cho sinh viên ...