ENSIIE - Colombbus

Giảng dạy, sư phạm, hỗ trợ đồng hành

Các đối tác giáo dục của chúng tôi là ENSIIE và Colombbus.

Hai đơn vị được liên kết:

Hiệp hội COLOMBBUS hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật số từ năm 2000 và hoạt động cho giáo dục, đào tạo và tích hợp chuyên nghiệp nhờ vào máy tính và mạng internet. Colombia đã tạo ra cơ quan WEB 10mention.

ENSIIE (Trường Khoa Học Quốc Gia Nghề Kỷ Thuật Số cho Công nghiệp và Kinh doanh) đã có 50 năm hoạt động trong đổi mới kỹ thuật số. Trường tham gia vào các hoạt động khác nhau dành cho giới trẻ ở Evry, trong đó có "học viện thanh niên về kỹ thuật số" hoặc những sợi dây của sự thành công.

ENSIIE cũng đã thiết lập một « cụm » C-19, với các trò chơi video và các tương tác kỹ thuật số. Cụm này tạo thành một hệ sinh thái tập hợp các hoạt động đào tạo, các giảng viên nghiên cứu, công ty và hiệp hội về văn hóa kỹ thuật số.

Nhiều hoạt động dẫn nhập điện tử được cập nhật thường xuyên

Hai đối tác đã hợp tác chặt chẽ để đồng hành cùng chúng tôi, hướng tới thành công của dự án "Solidarité Talents Vietnam".