Solidarité Talents Vietnam *** Đào tạo các ngành nghề kỹ thuật số   ***
Solidarité Talents Vietnam (STVN)
Học bổng Pháp-Việt

STVN là dự án của Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) được phát triển với sự hợp tác của Viện Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IFI). Đây là một dự án xã hội và đoàn kết Pháp-Việt, phi lợi nhuận với Mục tiêu:
    • Đảm bảo sự hội nhập kinh tế - xã hội của công dân Việt Nam, từ 18 đến 30 tuổi, yếu thế trong xã hội, thông qua những khóa đào tạo chuyên môn có chất lượng, chuyên sâu, ngắn hạn và định hướng việc làm (học nghề).
    • Thúc đẩy sự bình đẳng nghề nghiệp giữa nữ giới và nam giới.
    • Khuyến khích việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam.
Dự án đánh dấu tình đoàn kết nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững với kết quả trong dài hạn. Mục tiêu của dự án là mở ra tương lai cho thanh niên, nữ cũng như nam, trong độ tuổi từ 18-30, có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm và thu nhập ổn định. Những bạn trẻ có niềm đam mê với ngành CNTT, nhưng không có đủ điều kiện tài chính để trang trải việc học trong lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Dự án STVN mang đến cho các bạn trẻ cơ hội tham gia vào khoá đào tạo đạt chuẩn chất lượng và hướng tới một công việc trong lĩnh vực CNTT. Đào tạo chuyên nghiệp được công nhận bởi các công ty địa phương.

Thực hành một nghề nghiệp yêu thích và có mức lương xứng đáng giúp những ban trẻ phát triển mạnh mẽ trong cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân của họ. Nhờ đó, họ có thể giúp gia đình mình thoát nghèo.

Vào năm 2022, khóa đào tạo chuyên nghiệp đầu tiên về nghề "Kiểm thử phần mềm", trong vòng 6 tháng, đã tạo điều kiện cho khoảng 10 bạn trẻ hiện này đang hành nghề "Kiểm thử phần mềm" tại các doanh nghiệp ở Việt Nam như AISolutions, Wisewires, NCC, Teky, FSoft, CO-WELL Asia, OGC, ....

Trong năm 2023 – 2024, STVN tiếp tục hành trình của mình bằng cách tiếp tục đào tạo nghề cho khoảng 20 bạn trẻ.

AAFV-STVN hợp tác với các tổ chức khác để duy trì hoạt động của mình trong lâu dài.

Báo cáo giữa kỳ : Khóa 2022 - 2023 : Kiểm thử phần mềm  --- đọc thêm --->