STVN - numérique pour tous *** Cửa vào các ngành nghề kỹ thuật số   ***  Đào tạo chuyên nghiệp  ***

Báo cáo giữa kỳ : Khóa 2022 - 2023 : Kiểm thử phần mềm  --- đọc thêm --->

Solidarité Talents Vietnam – numérique pour tous
  Mục tiêu của dự án
   • Dự án cung cấp các điều kiện cần thiết để xây dựng cơ hội việc làm thông qua chương trình đào tạo kỹ thuật số.
   • Ưu tiên cho những bạn trẻ từ 18 đến 30 tuổi có hoàn cảnh tài chính khó khăn, chưa có công việc ổn định, nhưng có năng khiếu về kỹ thuật số và có nhu cầu làm việc trong lãnh vực này.
   • Mục tiêu của dự án là 90% học viên tìm được việc làm, giúp họ và gia đình thoát nghèo lâu dài và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
  Khái niệm của dự án
   • Kỹ thuật số cho mọi người: Tất cả mọi người đều có thể tiếp cận với các kỹ năng liên quan đến công nghệ kỹ thuật số.
   • Gắn kết đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp.
   • Learning By Doing (Học Bằng Thực Hành) : đào tạo nhân lực vận hành thông qua thực hành: 90% thực hành, 10% lý thuyết.
   • Khả năng được tuyển dụng vào các công ty rất cao : đào tạo nghề chuyên sâu, ngắn hạn, định hướng làm việc (học nghề).