Solidarité Talents Vietnam      ***Trung Tâm đào tạo chuyên gia lập trình kỹ thuật số***

SOLIDARITE TALENTS VIETNAM

HỖ TRỢ TÀI NĂNG VIỆT NAM

Trung Tâm đào tạo các ngành nghề kỹ thuật số


Dự án nhằm đào tạo những lập trình viên tài năng có khả năng được tuyển dụng vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật số.    Mục tiêu của dự án

  • Thành lập Trung Tâm Đào Tạo , các ngành nghề kỹ thuật số, chuyên gia lập trình web.
  • Góp phần đào tạo các bạn trẻ để có một tay nghề trong một lĩnh vực việc làm đầy triển vọng tại Việt Nam. Ngành công nghiệp kỹ thuật số là một trong những ngành đang phát triển nhang chóng và sẽ tuyển dụng nhiều hơn.
  • Cung cấp một phương pháp học tập kết hợp lý thuyết với thực hành, với phương pháp giảng dạy ứng dụng ngay vào thực tế. Có thể áp dụng ngay lập tức trong thế giới doanh nghiệp.
  • Tạo cơ hội cho những ban trẻ có trình độ tú tài (có hoặc không có bằng, hệ thống 12 năm), dang dở đại học, chưa có nghề nghiệp, chưa có trình độ chuyên môn, đang tìm kiếm việc làm hoặc đang trong quá trình đào tạo lại , được tiếp cận một chương trình đào tạo chất lượng, chuyên ngành kỹ thuật số và các kỹ năng cần thiết để hoà nhập ngay lập tức vào môi trường doanh nghiệp.
  • Ưu tiên cho các bạn trẻ, phụ nữ và nam giới, từ 18 đến 30 tuổi , hoàn cảnh tài chính khó khăn, có chí hiếu học và khao khát thành công trong lĩnh vực kỹ thuật số.
  • Đào tạo những lập trình viên tài năng, phát huy tố chất và tư duy lập trình, có định hướng để trở thành những lập trình viên chuyên nghiệp, những tài năng kỹ thuật số.

Một số hình ảnh của việt nam

Hà Nội - Phố cũ
Hà Nội - Phố cũ
Cần Thơ - Đồng bằng sông Cửu Long.
Cần Thơ - Đồng bằng sông Cửu Long.
Đà Lạt - Dân tộc thiểu số vùng cao
Đà Lạt - Dân tộc thiểu số vùng cao