Giới thiệu "Solidarité Talents Vietnam"

Một cơ hội, một ước mơ thành hiện thực, một nghề với đam mê...

Hòa nhập xã hội
  AAFV tin rằng đào tạo kỹ thuật số là một yếu tố mạnh mẽ để tạo cơ hội cho các bạn trẻ kém may mắn dễ dàng hòa nhập vào xã hội và đồng thời thúc đẩy các cơ hội bình đẳng, thông qua ba thách thức sau:

   1. XÃ HỘI: hành động dựa trên việc làm và trình độ của các bạn trẻ được lựa chọn trên cơ sở các tiêu chí xã hội và động lực mạnh mẽ để hoàn thành đào tạo kỹ thuật số.
   2. CỘNG ĐỒNG: khuyến khích sự gắn kết xã hội, sự đa dạng và giảm bất bình đẳng thông qua công nghệ kỹ thuật số.
   3. KINH TẾ: đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty kỹ thuật số tham gia vào phương pháp tiếp cận công dân.

  Dự án Solidarité Talents Vietnam đáp ứng một số mục tiêu sau:

   • tạo điều kiện cho các bạn trẻ từ 18 đến 30 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn về mặt xã hội, nhưng nhờ khả năng và động lực của họ, được tiếp cận bình đẳng với các chương trình đào tạo có chất lượng trong lĩnh vực kỹ thuật số.
   • tạo cơ hội cho những người trẻ này để trở thành những tài năng kỹ thuật số.
   • mục đích xây dựng khả năng tuyển dụng thực sự, để các bạn trẻ nhanh chóng tìm được việc làm trong ngành công nghiệp kỹ thuật số tại Việt Nam, ngay sau khi kết thúc khoá đào tạo.
   • nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

  Dự án đài thọ toàn bộ chi phí đào tạo.

  Chúng tôi đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho người học bằng cách cung cấp cho họ những tài liệu cần thiết trong quá trình đào tạo.

Phương pháp học tập và lĩnh hội kiến thức
  Dự án này dựa trên một phương pháp học tập kết hợp và sáng tạo (xem sơ đồ bên dưới).

  Không chỉ là vấn đề của công nghệ giảng dạy, mà còn là chuyển giao kiến thức và kỹ thuật học.

  Phương pháp học để học giúp cho người học

   • hiểu đầy đủ ý nghĩa của những gì họ đã học.
   • phát triển trong một môi trường tự tin và có động lực bền vững.
   • tin tưởng vào khả năng của họ.

  Do đó, người học tìm cach tự học, tự tiếp thu kiến thức và sẽ làm chủ quá trình tiếp thu kiến thức của họ.

  Việc hình thành tư thế nghề nghiệp ( năng lực hành vi, năng lực giao tiếp, cởi mở, tự chủ, chủ động và thích ứng, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, đạo đức và kỷ luật) được đánh giá thường xuyên thông qua

   • đứng trước một tình huống,
   • nghiên cứu điển hình,
   • sư phạm tích cực,
   • tự học,
   • quản lý dự án.

  và bằng cách giám sát của các giảng viên về chất lượng tương tác của từng người học trong nhóm của họ.

  Khái niệm đào tạo của chúng tôi bao gồm việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Pháp.

  Học ngôn ngữ giúp người học

   • thúc đẩy sự cởi mở với những người khác
   • nâng cao khả năng sáng tạo và khả năng kiên tri
   • chuẩn bị cho hội nhập nhanh chóng vào thị trường kỹ thuật số trong nước và quốc tế.
Bằng cấp tốt nghiệp

  Việc đào tạo, được xác nhận bằng các đánh giá trực tuyến / trực tiếp liên tục, được cấp Chứng chỉ nghề nghiệp mà các công ty công nhận.

Nội dung đào tạo

  Đào tạo chuyên sâu nhằm tiếp thu các kỹ năng liên quan đến công nghệ số, đáp ứng nhu cầu của các công ty CNTT tại Việt Nam.

  Đào tạo trực tiếp (2 ngày / tuần) được đảm nhiệm bởi các giảng viên được IFI và AAFV tuyển dụng, chuyên về:
   • Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp
   • Phát triển cá nhân
   • Tìm kiếm việc làm
   • Hỗ trợ đào tạo
  Đào tạo trực tuyến được đảm nhận bởi FUNiX
  Tùy theo tốc độ học tập của riêng mình, mỗi học viên đều nhận được sự hỗ trợ từ “Hannah” (trợ lý học tập), nhân viên của FUNiX và « Mentors » (cố vấn , chuyên gia công nghệ và cựu sinh viên)

... chi tiết trong bài trình bày kèm theo đây (TẢI VỀ BÀI TRÌNH BÀY DỰ ÁN) ...