Solidarité Talents Vietnam

Dự án "Solidarité Talents Vietnam" được thực hiện bởi Hội hữu nghị Pháp-Việt, Hội do ông Gérard Daviot làm chủ tịch. Ông có nhiều kinh nghiệm quý báu trong mối quan hệ và sự phát triển ở Việt Nam.

Các hoạt động của AAFV được hỗ trợ bởi các thành viên của hội và đều là những tình nguyện viên. Các quyết định được đưa ra bởi một ủy ban quốc gia, bao gồm đại diện của tất cả các ủy ban địa phương trong khu vực và các thành viên được bầu, đại diện của xã hội dân sự. Văn phòng quốc gia là đơn vị thực thi các quyết định.

Để làm việc trên dự án Solidarité Talents Vietnam, AAFV đã thành lập 4 ủy ban hoạt động

   1. Ban chỉ đạo chiến lược và khoa học
   2. Ban nghiên cứu tài trợ và hỗ trợ tài chính
   3. Ban giáo dục
   4. Ban vận hành

Hoạt động trên dự án

   • Jean-Pierre Archambault, Phụ trách chiến lược và giám sát dự án "Solidarité Talents Vietnam", "Hỗ trợ Tài năng Việt Nam", Tổng thư ký của AAFV, Tổng biên tập tạp chí Perspectives của AAFV và Đồng phụ trách trang web của Hội.

   • Patrice Diguet, phụ trách quan hệ doanh nghiệp.

   • Alain Dussarps, Phó Chủ tịch AAFV, Phụ trách các dự án Nhân đạo từ năm 1992. Với AAFV và các hiệp hội khác, từ năm 1993 đến 2019, đã tài trợ cho 480 dự án ở 54 tỉnh thánh với ngân sách 3 triệu euros.

   • Hélène Luc, phụ trách quan hệ đối ngoại.

   • Jeanne Goffinet, điều phối dự án với vai trò phụ trách hành chính và tài chính. Bà chịu trách nhiệm vận động tài trợ từ các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp tại Pháp. Bà đã có kinh nghiệm quốc tế lâu dài trong việc giảng dạy và đào tạo thanh niên cũng như điều phối và quản lý vận hành các dự án. Bà có bằng Cử nhân Ngôn ngữ và Văn minh Việt Nam và thông thạo tiếng Anh.

   • Kim Van Phan từng làm Phụ trách Hệ thống thông tin trong một tổ chức quốc tế, nhà tư vấn và quản lý dự án kỹ thuật số, bắt đầu tham gia vào dự án từ năm 2018 với tư cách là Phụ trách Dự án và Truyền thông. Bà tham gia quản lý hành chính, phụ trách các mối quan hệ đối tác, hội nhập chuyên môn và theo dõi cá nhân cho mỗi học viên. Bà thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh.

   • Didier Clavequin, Phụ trách điều phối giáo dục.

   • Elizabeth Rodrigues, Phụ trách phát triển kinh tế.

Jean-Pierre Archambault

Cố vấn chiến lược và giám sát

Patrice Diguet

Cố vấn quan hệ doanh nghiệp.

Alain Dussarps

Phó chủ tịch AAFV

Cố vấn các hoạt động nhân đạo

Hélène Luc 

Cố vấn quan hệ đối ngoại

Jeanne Goffinet

Quản lý hành chính và tài chính

Kim Phan

Quản lý dự án và truyền thông

Didier Clavequin

Cố vấn phối hợp giáo dục 

Elizabeth Rodrigues

Phụ trách phát triển kinh tế