Tham gia vào dự án

Mối quan hệ hợp tác nhằm khuyến khích đổi mới và thúc đẩy trao đổi văn hóa và các thực tiễn tốt nhất.

Lợi ích của quan hệ đối tác : Bạn ở Pháp hay ở Việt-nam, các hoạt động của bạn được triển khai ở cả hai nước. Bạn có sự lo lắng về chất lượng cá nhân của nhân viên về sự phát triển của xí nghiệp. Bạn khích lệ các cộng tác viên đóng góp vào sự phát triển trong lúc vẫn tránh được sự xung đột giữa sản xuất, môi trường và các nguồn tài nguyên.

Trở thành đối tác của STVN, đó chính là đã ghi tên mình vào tiến trình có trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đồng thời :

 • Vun đắp mối quan hệ vì mục tiêu nghề nghiệp, vì lợi ích chung và vì tất cả các đối tác của dự án.
 • Tiếp cận những công việc có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cao, hướng đến những người trẻ yếu thế về vấn để đào tạo, nhưng rất có động lực học tập và có ý chí cầu tiến.
 • Đóng góp vào sự phát triển của các hoạt động công nghệ số trong các lĩnh vực kinh tế đang bùng nổ (nông nghiệp, công nghệ cao, thương mại đầu tư, khai thác nước và cơ sở hạ tầng, v.v.).
 • Nhân sự : được ưu tiên tuyển dụng những học viên có trình độ chuyên nghiệp nhờ vào hiệu ứng của phương pháp đào tạo mới và chất lượng ...
  Dưới đây là 4 hình thức để hỗ trợ dự án
  Quan hệ đối tác chính thức (doanh nghiệp hoặc tự nhân)
  Đối tác độc quyền của chương trình đào tạo 16 học viên : trách nhiệm mọi chi phí giáo dục
  1. Tên của bạn hoặc tên của doanh nghiệp :
   • sẽ được đặt tên cho khóa học
   • sẽ được ghi chú trên bằng tốt nghiệp
   • được trích dẫn trong tất cả các thông tin liên lạc chính thức
   • được quảng bá trên mạng xã hội.
  2. khách danh dự trong các hội nghị của khóa học
  3. Doanh nghiệp của bạn sẽ đuợc thăm bởi các thành viên của khóa học
  4. khách danh dự trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.
  Tài trợ của công ty
  Trang trải chi phí đào tạo cho một học viên.
   • Tên công ty của bạn được đề cập trong tất cả các thông tin liên lạc chính thức và trên các mạng xã hội.
   • Doanh nghiệp của bạn sẽ đuợc thăm bởi các thành viên của khóa học.
  Tài trợ và quyên góp
  Đóng góp một lần hoặc thường xuyên để gây quỹ học bổng (chi phí hàng ngày): Bạn tham gia Câu lạc bộ Nhà tài trợ.
  Tài trợ kỹ năng
  Đóng góp đào tạo cho học viên của khóa học :
   • Việc đào tạo được thực hiện bởi các nhân viên tình nguyện của công ty bạn : các chủ đề CNTT hoặc liên quan đến cuộc sống kinh doanh
   • Chuẩn bị hội nhập nghề nghiệp: Xem xét lý lịch, mô phỏng về phỏng vấn việc làm
   • Tên công ty của bạn sẽ được đề cập trong tất cả các thông tin liên lạc chính thức và trên các mạng xã hội.
Dự án đã nhận được ủng hộ của các hiệp hội, doanh nghiệp Pháp, tư nhân
  Đối tác và những người ủng hộ chương trình đào tạo vào tháng 8 năm 2022 tại Hà Nội: Đào tạo chuyên nghiệp nghề kiểm thử phần mềm.