Báo cáo giữa kỳ : Khóa 2022 - 2023 : Kiểm thử phần mềm

2023-03-25
Vào năm 2019, sau khi nghiên cứu nguồn nhân lực tại Việt Nam trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) và sau chuyến khảo sát từ Bắc vào Nam                 .... đọc thêm--->