TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA LẬP TRÌNH KỸ THUẬT SỐ

    • Đội ngũ giảng dạy sẽ bao gồm hai giảng viên toàn thời gian.
    • Họ phải thông thạo hai 2 hoặc 3 thứ tiếng như anh, việt, pháp và thành thạo các ngôn ngữ lập trình như JavaScript, PHP 5.4+ và SQL (thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu MyQSL & phpMyAdmin)...
    • Họ cần có kinh nghiệm vững chắc trong quản lý hệ thống thông tin.
    • Mỗi giảng viên sẽ phụ trách kèm 12 học viên.
    • Một vị trí tại địa phương ở Việt Nam sẽ cùng chúng tôi phối hợp với các đối tác, tổ chức và công ty tại Việt Nam.

  Để làm việc trên dự án Solidarité Talents Vietnam,
  AAFV đã thành lập 4 ủy ban hoạt động
       1. Ban chỉ đạo chiến lược và khoa học
       2. Ban nghiên cứu tài trợ và hỗ trợ tài chính
       3. Ban giáo dục
       4. Ban vận hành

Danh sách đội ngũ