Chương trình đào tạo

Chương trình

 • 12 tháng đào tạo
 • 6 tháng thực tập chuyên nghiệp tại một công ty

Kỹ năng tiếp thu

Phát triển front-end - giao diện của một ứng dụng trang web hoặc web trên điện thoại di động bằng cách tích hợp các yêu cầu bảo mật.
 • Thiết kế một ứng dụng
 • Tạo giao diện người dùng web tĩnh và thích ứng tính năng
 • Phát triển giao diện người dùng web năng động
 • Tạo giao diện người dùng với giải pháp quản lý nội dụng hoặc thương mại điện tử

Phát triển phần back-end - lập trình trên server của một ứng dụng web hoặc web trên điện thoại di dộng bằng cách tích hợp các yêu cầu bảo mật

 • Tạo cơ sở dữ liệu
 • Phát triển các thành phần truy cập dữ liệu
 • Phát triển phần back-end của ứng dụng web hoặc web mobile
 • Thiết lập và áp dụng các thành phần của một ứng dụng quản lý nội dung hoặc thương mại điện tử

Năng lực chuyên môn về tiếng anh kỹ thuật sẽ được đề cập trong từng mảng năng lực theo cách chuyển đổi.

Thông tin bổ sung

 • Mỗi học viên sẽ theo khóa học 18 tháng trong đó 12 tháng đào tạo và 6 tháng thực tập ở doanh nghiệp.

Trang thiết bị

 • Trung tâm có thể cho mượn thiết bị cần thiết trong thời gian đào tạo, ví dụ máy tính xách tay, điện thoại di động cá nhân, vv...